Những bước lang thang trên hè phố của gã Bình Nguyên Lộc (READ)

T a s ch nghe c v b i nh ng t p s ch l nh ng b i t p v n tinh t #th n c i nh n r t s u s c v nh ng #hi c i nh n r t s u s c v nh ng t sinh ho t c a ng i S i G n x a Nh ng b i t n v n vi. Những bước lang thang trên hè phố của gã Bình Nguyên Lộc xuất bản lần đầu năm 1966 sách in 658 uyển nhà xuất bản Thịnh Ký Sài Gòn ấn hành Theo như “Mấy lời nói đầu” của nhà xuất bản Bình Nguyên Lộc viết thiên điều tr. .
Những bước lang thang trên hè phố của gã Bình Nguyên LộcT v S i n th I X A C A B x a c a B nh n L c l i ch t d v ti c nu i #ng c trong m nh d m nh ch bi t v nh ng ng th #y c trong m nh d m nh ch bi t v nh ng ng th p nh m ua trang s ch t m nh i m m nh kh A dài có tên gọi “Thám hiểm đô thành” phóng sự này chia làm hai phần Phần thứ nhất cho đăng báo hằng ngày kể những chuyện lạ ở Sài Gòn có tính cách xã hội “giựt gân” như “Ma Máy đá” “Người chuột cống” Phâ?. G th ch c l v l t c ph m t ng h p nh ng b #I NG B O R I R C C #ng b o r i r c c B nh Nguy n L c n n cu n s ch kh r i r c t n m c h i u i so v i nh ng cu n kh c c ng m t t ?n này giả không muốn in thành sách; Phần thứ tác giả cho đăng riêng ở các tạp chí Nhân loại Thời trân Sáng tạo Tiểu thuyết tuần san Buổi sáng Nghệ thuật Những bài tạp bút này sau đó được gom lại để in thành cuốn.